Beiskolázási tájékoztató

GYŐRI MŰSZAKI SZC PATTANTYÚS-ÁBRAHÁM GÉZA IPARI SZAKGIMNÁZIUMA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA

Intézményvezető: Hatos Hajnalka
Fogadóóra: kedd 10.00–11.00, tel.: 96/529-745

Pályaválasztási felelős: Németh Jenő
Fogadóóra: kedd 15.00–16.00, tel.: 96/429-242

OM azonosító: 203037
Telephelykód: 006
Cím: 9024 Győr, Ikva utca 70.
Telefon: 96/429-033, fax: 96/517-510
E-mail:
Tagozatkódok:

  • 0810 erősáramú elektrotechnikus
  • 0811 automatikai technikus
  • 0812 elektronikai technikus
  • 0813 villanyszerelő

Felvehető létszám:

Szakgimnázium XI. Villamosipar és elektronika, Erősáramú elektrotechnikus (OKJ 54 522 01)

1 osztály

28 fő

Szakgimnázium XI. Villamosipar és elektronika, Automatikai technikus (OKJ 54 523 01)

2 osztály

56 fő

Szakgimnázium XI. Villamosipar és elektronika, Elektronikai technikus (OKJ 54 523 02)

1 osztály

28 fő

Szakközépiskola Villanyszerelő (OKJ 34 522 04)

1 osztály

18 fő

Képzési idő:

XI. Villamosipar és elektronika majd 13. évfolyam kimenete: Erősáramú elektrotechnikus (OKJ 54 522 01)

szakgimnázium

4+1 év

XI. Villamosipar és elektronika majd 13. évfolyam kimenete: Automatikai technikus (OKJ 54 523 01)

szakgimnázium

4+1 év

XI. Villamosipar és elektronika majd 13. évfolyam kimenete: Elektronikai technikus (OKJ 54 523 02)

szakgimnázium

4+1 év

Villanyszerelő (OKJ 34 522 04)

szakközépiskola

3+2 év

 

A felvétel feltétele:

SZAKGIMNÁZIUMI KÉPZÉSEK TEKINTETÉBEN

A felveendő tanulók sorrendjét kialakító pontszám meghatározása:

1.) Az alábbi tantárgyak általános iskolai érdemjegyeit hozott pontként kezeljük (5., 6., 7. évvége, 8. félévi érdemjegyek).

magyar nyelv és irodalom (átlagolva) 4x5= 20 pont

történelem 4x5= 20 pont

fizika (7. és 8. osztály) 2x5= 10 pont

matematika (1,5x) 1,5x(4x5)= 30 pont

idegen nyelv (angol vagy német) 4x5= 20 pont

Elérhető maximális pontszám: 100 pont

 

2.) A központi írásbelin (magyar és matematika 50 pont + 50 pont, maximálisan tehát 100 pont) elért eredményt is figyelembe vesszük a felvételinél.

A központi írásbeli vizsgára a jelentkezési lap itt tölthető le: kozponti_irasbeli_jellap_pagisz.docx

A központi írásbeli felvételi vizsga

  • jelentkezés határidő 2017.12.08., helye a PÁGISZ

  • írásbeli időpontja 2018.01.20., 10.00 óra, helye a PÁGISZ

  • pótló írásbeli időpont 2018.01.25., 14.00 óra helye a PÁGISZ

  • Az írásbeli vizsgák eredményéről 2018.02.08.-ig kell a tanulókat értesíteni.

  • A középiskolai jelentkezési lapokat 2018.02.19.-ig továbbítják az általános iskolák.

A jelentkezett tanulók egészségügyi alkalmassági vizsgálaton vesznek részt.

 

SZAKKÖZÉPISKOLAI KÉPZÉSEK TEKINTETÉBEN

A felveendő tanulók sorrendjét kialakító pontszám meghatározása:

Nem szükséges a központi írásbeli eredménye, a jelentkezők az 1.) bekezdésben leírt hozott pontok alapján kerülnek rangsorolásra.

A jelentkezett tanulók egészségügyi alkalmassági vizsgálaton vesznek részt.

A képzés jellemzői:

A leendő technikusi végzettséget adó szakgimnáziumi osztályoknál az első négy év fő célja a sikeres érettségire való felkészítés, illetve a szakma alapjainak elsajátítása. Fontos, hogy a tanulóknak a magyar nyelv és irodalom, a történelem, matematika, idegen nyelv tantárgyak mellett szakmai érettségi vizsgát is kell tenniük. A tanulók szakképesítést is kaphatnak az érettségi bizonyítvány mellé. A technikusi bizonyítvány megszerzéséhez az érettségit követő technikusi évfolyam elvégzése, illetve a képesítő vizsga sikeres teljesítése szükséges.

Az oktatott szakmák rövid bemutatása:

Az erősáramú elektrotechnikusok (és nagyrészt ez jellemző a villanyszerelőre is) mérési és gyakorlati feladataikban egyre nagyobb szerepet játszik a teljesítmény-elektronika, az ipari számítástechnika. Ismerik a különböző technológiai folyamatokat kiszolgáló erősáramú villamos berendezések, gépek tulajdonságait és működését. Részt vesznek az ezeket felügyelő és irányító villamos automatikák és védelmek szerelésében, javításában.

Az automatikai technikusok az elektronikai szakiránynak megfelelően alaposan foglalkoznak az analóg és digitális technikával. A gazdasági élet különböző területein mérnöki felkészültséget nem igénylő, önműködő, automatizált vagy ipari számítógéppel vezérelt berendezések irányítási, karbantartási, üzemeltetési, ellenőrzési feladatainak ellátására lesznek alkalmasak. A képzésen történő részvétel feltétele itt is az érettségi.

Az elektronikai technikusok részletesen foglalkoznak az elektronikai technológiával, az ipari elektronika területével. Részt vesznek analóg és digitális elektronikai, teljesítményelektronikai, műszertechnikai, irányítástechnikai áramkörök, készülékek tervezésében. Elvégzik az áramkörök, készülékek, berendezések szerelését és üzembe helyezését.

Hasznos információk:

Iskolánkban az a szemlélet uralkodik, hogy a végzett diákok ma már csak akkor tudják megállni helyüket az iparban, ha nem csupán saját szakterületüket ismerik, hanem széles körű, átfogó ismeretekkel és idegen nyelvi tudással is rendelkeznek. Ebből kiindulva mindhárom szakunkon kiemelt fontosságú az informatika és számítástechnika oktatása, melyhez minden tárgyi feltétellel (internet, korszerű számítógéptermek, laborok) rendelkezünk.

Szorosan ide tartozik az ipari folyamatokat irányító számítástechnikai eszközök, a PLC-k, a mikrovezérlők programozása, valamint a CAD rendszerű számítógépes tervező programok (AutoCad, Eplan, FluidSim, KiCAD, Tina) oktatása is. Célunk, hogy a fejlett technológiával rendelkező cégeknek megfelelő ismeretekkel rendelkező szakembereket képezzünk.

Kulturális lehetőségeink széles körűek: számos szakkör, érdeklődési kör tükrözi, hogy bár szakképző intézmény vagyunk, a művelődési területek megismerése fontos és hasznos célunk (hangverseny, színház). Saját sportpályánkon illetve tornatermünkben igényes módon történik a testnevelés. Nagy súlyt fektetünk az idegen nyelvek oktatására, hogy tanulóink nyelvvizsgát tehessenek.

Nyitott kapuk napja: 2017. november 8-án és 15-án 15:00 órakor.